ОБРЯДОВІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ТИП "ОБРЯД-СЛОВО")  В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА

У дослідницькій парадигмі етнолінгвістики особливе місце відводиться народній фразеології, вивчення якої потребує активізації, оскільки вона є засобом відображення в мові національної специфіки, носієм елементів, що у значній різноманітності і повноті характеризують етнічну картину світу [2, с. 52]. Народні фразеологізми часто виступають носіями «незафіксованої історії» етносу (Х. Касарес). Виразну групу фразем утворюють одиниці, прототипи яких функціонували в обрядовій стихії як формули вербальної магії. Обрядова комунікація найчастіше поєднувала компоненти вербальні й невербальні. Виникнення багатьох вербальних формул, що часто супроводжують певні народні ритуали, ґрунтується на великій вірі у магічність слова і вислову [11, с. 6]. Адже для первісної людин ... Читати далі »

Переглядів: 1508 | Додав: Dyrektor | Дата: 18.03.2016 | Коментарі (0)

СЛІДИ ОБРЯДУ ПРИСЯГИ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

Обрядова сфера українців демонструє виразні зв’язки з фразеологією. Фразеологізми, відображаючи стихію етнічної духовної культури, формують “сакральну народну фразеологію” (М. Толстой) [2, с. 70]. У фразеосистемі української мови поряд з рештою наявні також і уламки вербального плану обряду присяги. Присяга (клятва) у всьому світі поширена як ритуал, спрямований на засвідчення і підтвердження вірності, покори чи відданості яким-небудь зобов’язанням [9, с. 260]. За її допомогою також запевнюють у правдивості сказаного, у вірності в коханні тощо. Вона часто підкріплюється згадуванням чогось дорогого, священного для того, хто обіцяє. Присяга – відоме з архаїчних часів самозакляття, у процесі якого людина в урочистій атмосфері і при свідках сама накликає на себе нещастя, якщо не виконає обіцян ... Читати далі »

Переглядів: 1034 | Додав: Dyrektor | Дата: 04.02.2016 | Коментарі (0)

ІНОМАРКИ ЗА РУБЛІ ЧИ «ВІТЧОМАРКИ» ЗА ГРИВНІ?

(трохи нелітературного)

У нашому лексиконі є слово «совок». Погане воно чи ні – важко сказати. Але, гадаю, небагато знайдеться людей, хто хотів би, щоб його ним називали. Бо ж воно має негативне значення. Ним називають людей, що не можуть мислити сучасними катерогіями. Їхня свідомість застрягла у часах радянської імперії. Про це свідчить не тільки їхня поведінка, ідеали, мрії, а й словник. До нього входить таке чудове слово як «іномарка». Автор, будучи свідком зміни епох, не з чуток знає, що «іномарками» в союзі («совку») називали якісні автомобілі іноземного виробництва (іноземна марка) на противагу недосконалим і допотопним радянським возам на колесах (&laq ... Читати далі »

Переглядів: 937 | Додав: Dyrektor | Дата: 05.10.2015 | Коментарі (0)

СЕКРЕТИ ПІДГОТОВКИ І ПРОГОЛОШЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

(Частина друга)

композиція публічного виступу:

а) поняття композиції

            Успішність публічного виступу залежить від багатьох факторів. Одним з найважливіших серед них є композиція (лат. compositio  – складання, створення ). “В теорії ораторського мистецтва під композицією промови розуміють побудову виступу, співвідношення його окремих частин і відношення кожної частини до всього виступу як єдиного цілого” (Введенская, Павлова &nda ... Читати далі »

Переглядів: 2169 | Додав: Dyrektor | Дата: 19.09.2015 | Коментарі (0)

 

СЕКРЕТИ ПІДГОТОВКИ І ПРОГОЛОШЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

(Частина перша)

Кожний публічний виступ – це якісний продукт, виготовлений за найкращими і найуспішнішими технологіями, це результат колосальної роботи: тривалої, наполегливої, постійної, цілеспрямованої, відповідним чином організованої. Інакше кажучи, це – результат справжньої підготовки. На думку Карнегі, “справжня підготовка полягає в тому, щоб понишпорити в собі, підібрати і скомпонувати власні ідеї, виносити і випестити власні переконання.” Тему виступу потрібно обдумувати під час відпочинку, “виношувати її і вдень, і вночі. Обговорюйте її з друзями. Зробіть її темою ... Читати далі »

Переглядів: 1253 | Додав: Dyrektor | Дата: 19.09.2015 | Коментарі (0)

 «Па чьом опіум для народа»,

або Про тридцять ТЕЛЕсрібляників

Я телебачення не дивлюся. Слухаю. Коли займаюся чимось, що не вимагає особливого розумового напруження. Одного разу під час таких «вправ» на мене напало прозріння. Я зрозумів, що ховається за абревіатурою «СТБ». Випадково опинившись на цьому каналі (-зації*). «Сепарське Телепневе Базікання». Там Г. Решетник розповідав про пісатільніцу Ю. Шилову. Такий дорогий ефірний час вони можуть витрачати на розповіді про «наших» пісатільніц. А хто-небудь читав її романи???? Мені за другим фахом (автор детективних текстів) довелося. Ну шо сказать... Лейтмотив кожного роману (ну, тих двох, що я прочитав, – «смайл& ... Читати далі »

Переглядів: 837 | Додав: Dyrektor | Дата: 20.08.2015 | Коментарі (0)

Проблема міжмовної омонімії та міжмовної паронімії

в умовах українсько-російського білінгвізму

Використання мов білінгвами повинне відбуватися у межах норм кожної мови, адже справедливо твердити, що закони і норми однієї мови – це не закони і норми іншої, хай навіть і близькоспорідненої мови. Хоча це поки що залишається для України ілюзією. Найчастіше буває так, що мовці не дотримуються норм, кроять їх на власний розсуд, творячи мовні покручі. Особливо це стосується норм лексичних.

Однією з ділянок, де відбувається спотворення норм, є міжмовна омонімія та міжмовна паронімія. Питання це поки що мало досліджене, оскільки більшою мірою лежить у площині прикладної лінгвістики. Та й самі ці явища дуже часто с ... Читати далі »

Переглядів: 1770 | Додав: Dyrektor | Дата: 15.04.2015 | Коментарі (0)

Тавтологія і плеоназм: зі знаком «плюс» чи знаком «мінус»?

Різні стилі мовлення – це різні функціональні підсистеми мови. Поряд із відмінними сферами застосування та призначенням, вони відрізняються ще й використанням мовних засобів. Те, що є нормативним і потрібним у межах одного стилю, може бути небажаним чи навіть ненормативним у іншому.

Такі мовні явища, як тавтологія і плеоназм, існують  в текстах і художнього, і в ділового мовлення. Проте їхні функції та місце у цих двох типах текстів – різні.

І. У сучасній філологій поняття, що позначаються термінами тавтологія і плеоназм, ще недостатньо розмежовані. Порівняємо:

1) у літерату ... Читати далі »

Переглядів: 4563 | Додав: Dyrektor | Дата: 08.04.2015 | Коментарі (0)

Коли спілкування стає мистецтвом

Частина друга

Поштовхом до роботи, спрямованої на досягнення успіху, завжди виступає суто психічне явище. Бажання, заховане у слові ХОЧУ, матеріалізуючись, втілюючись у реальному результаті, породжує у людини найважливіший фактор успіху – впевненість у собі, усвідомлення своєї сили, яке можна назвати словом МОЖУ. «Хочу» і «можу» – це два полюси успішності.

Коли людина ставить перед собою мету, неухильно йде до неї і досягає її, – тоді приходить щастя (хоча усі розуміють велику відносність цього поняття). Реалізація людиною своїх бажань і можливостей – ось задоволення життям. Заберіть у людини можливість самореалізуватися, запевніть її, що у майбутньому вона ... Читати далі »

Переглядів: 992 | Додав: Dyrektor | Дата: 30.03.2015 | Коментарі (0)

Коли спілкування стає мистецтвом

Частина перша

Мовлення – це один з найосновніших видів людської діяльності, де людина реалізується як індивідуальність: без мовлення не минає жодного дня в її житті. Немає практично жодної галузі професійної реалізації, де б людина не користувалася мовленням і де б уміння добре говорити відігравало незначну роль. Більше того, є ряд професійно спрямованих напрямів, де уміння добре говорити виступає необхідним складником професійної підготовленості та відповідності, де воно має бути доведеним до рівня мистецтва.

У своїй книзі «Основи публічного мовлення» Поль Сопер говорить: «Мовлення є дещо більше – це повинен зрозуміти кожен, хто вивчає його, – ніж механічно вимовлюван ... Читати далі »

Переглядів: 2195 | Додав: Dyrektor | Дата: 01.03.2015 | Коментарі (0)

1 2 3 4 »