Головна » Дошка оголошень (2)

Дошка оголошень [2]

Продам:  раритетні примірники видання "Луцька замкова книга (1560–1561)". – Луцьк, 2013. – 732 с. (Вартість – 200 грн. за книгу).
Контактний телефон:  (073) 2950250.
 
                      
 

Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. — 733 с. (Інститут української мови НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Житомирський державний університет ім. Івана Франка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

ISBN 978-966-02-6854-8

 

 

Дошка оголошень | Переглядів: 756 | Дата: 28.02.2014 | Коментарі (0)

Куплю:  перший том видання Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: у трьох томах. – Львів: Світ, 1991.
Контактний телефон:  (067) 4775337.
 
 
Дошка оголошень | Переглядів: 897 | Дата: 08.06.2012 | Коментарі (0)