Головна » Статті » Видавничі новинки » Видавничі новинки

Новинка квітня 2013: Володимир Шабаровський "Караїми на Волині"
Володимир Шабаровський

Караїми на Волині
 
Шабаровський Володимир. Караїми на Волині : Штрихи до портрета загадкового народу / В. В. Шабаровський. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2013. – 252 с  .
  

У дослідженні на основі українських та іноземних джерел подано історію караїмів на Волині, зокрема в місті Луцьку та селі Деражне. Наводяться маловідомі дані про заснування, життя і побут караїмських громад у Волинському краї, розповідається про видатних караїмських діячів родом з Волині. Чимало сторінок присвячено розповіді про місце караїмського етносу і караїмського віровизнання у світі. Автор вводить до наукового обігу раніше невідомі джерела і факти, подає власні переклади з гебрайської та караїмської мов.

Видання адресоване історикам, краєзнавцям, студентам і всім людям, не байдужим до минулого рідного краю.

 

This book deals with the history of Karaims in Volhyn, particularly in Lutsk and Derazhne (Rivne region in Ukraine). It has been written on the base of little-known Ukrainian and foreign sources. The author presents data about foundation and everyday life of the Karaim communities in Volhyn land, tells about eminent representatives of Volhyn Karaims among world scientists and writers. Many pages in the book are dedicated to the place of Karaim ethnos and karaite faith in the world. The author introduces into scientific circulation sources and facts unknown before, presents his own translations from Hebrew and Karaim.

The book is addressed to historians, local lore investigators, students, all the people not indifferent to the history of home land.

 

W niniejszej książce opowiada się o dziejach Karaimów na Wołyniu, zwłaszcza w Łucku i Derażnem (teraz w obwodzie Rówieńskim). Książka została napisana na szerokiej bazie, którą składają małowiadome ukraińskie i cudzoziemne źródła. Autor podaje dane o fundacji i życiu codziennym karaimskich gmin w ziemi wołyńskiej, opowiada o wybitnych przedstawicielach ukraińskich Karaimów wśród światowych uczonych i pisarzy. Wiele stron w książce przydzielono miejscu etnosu karaimśkiego i wiary karaickiej w świecie.  Autor wprowadza do  obiegu naukowego nieznane uprzednio źródła i fakty oraz podaje właśne tłumaczenia z języków hebrajskiego i karaimskiego.

Książka adresowana historykom, krajoznawcom, studentom, wszystkim ludziom, którzy są nieobojętni do historii ziemi ojczystej.

Рецензенти:

В. Борщевич, доктор історичних наук.

В. Вербич, письменник, член НСПУ.

М. Гіроль, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування.

Г. Ткаченко, кандидат політичних наук, завідувач кафедри політології Національного університету водного господарства та природокористування.

П. Троневич, історик-краєзнавець, головний спеціаліст з питань збереження історичної забудови Волинської обласної державної адміністрації.

В. Шабаровська, старший викладач Костопільського ліцею-інтернату спортивного профілю, крає­знавець, відмінник освіти України.

 

 ISBN 978-617-517-146-2

Категорія: Видавничі новинки | Додав: Dyrektor (25.03.2013)
Переглядів: 1534 | Рейтинг: 4.5/6
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]