Головна » Статті » Видавничі новинки » Видавничі новинки

Новинка 2015: Лариса Семенюк «Книжно-літературні традиції Волинської землі»

Лариса Семенюк

Книжно-літературні традиції Волинської землі (від найдавніших часів до кінця XVIII ст.)
Семенюк Л. С. Книжно-літературні традиції Волинської землі (від найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / Л. С. Семенюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2015. – 264 с. + іл.

У пропонованому виданні простежено у хронологічній послідовності багатовіковий шлях розвитку книжності та літератури на теренах історичної Волині – від перших пам’яток, що з’явилися на її території в княжі часи, до рукописних і друкованих пам’яток кінця XVIII ст. На тлі суспільно-історичного життя Волинської землі висвітлено зародження та поширення книгописання й літописання, творчість письменників-волинян у зв’язку з функціонуванням культурних осередків краю, що заклали основи літературних традицій у регіоні.

Для викладачів, учителів, краєзнавців, студентів-філологів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, усіх, хто цікавиться літературними традиціями волинського краю.

Рецензенти:

Білоус П. В. – докт. філол. наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка

Оляндер Л. К. – докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

ЗМІСТ

Вступ ................................................................................................................8

Розділ 1. Книжно-літературні традиції Волинської землі

від княжих часів до середини XVІ ст.

1. 1. Першослово про Волинь у найдавніших

писемних джерелах ....................................................................................11

Межі Великої Волині. Походження назви «Волинь» ..............11

Найдавніші писемні джерела про Волинь та племена

дулібів-бужан (волинян) ...............................................................12

Давні волиняни дохристиянської епохи. Городище в Зимному

– найраніший слов’янський духовний дохристиянський

центр ...................................................................................................15

Городище Волинь – другий духовний центр дохристиянської

і ранньохристиянської Волині .....................................................17

Волинь у складі Київської Русі. «Повість минулих літ»

про заснування міста Володимира і перших князів

Волині .................................................................................................18

Волинь – удільне князівство. Заснування першого училища

у Володимирі ....................................................................................19

Князівські міжусобиці на Волині та літописні повідомлення

про них з ХІ ст. Літописне оповідання Василія

про осліплення Василька ..............................................................20

1. 2. Доля Волинсько-Галицької землі за літописними джерелами

ХІІ–ХІІІ ст. ....................................................................................................27

Літописні джерела про князювання Романа Мстиславича

на Волині. Образ князя в усній словесності та «Слові о полку

Ігоревім» ............................................................................................27

«Галицько-Волинський літопис» – найважливіший джерельний

твір з історії Галичини і Волині ХІІІ ст. ......................................34

1. 3. Українське православне книгописання та літописання Волині

в ХІ–ХІІІ ст. ..................................................................................................46

Поширення писемності та освіти на Волині ............................47

Осередки книгописання та літописання на історичній Волині

ХІ–ХІІІ ст. ..........................................................................................48

Перші рукописні богослужбові книги історичної Волині

ХІ – початку ХІІ ст. ..........................................................................57

Богослужбові пам’ятки з теренів Волині ХІІ –

початку ХІІІ ст. .................................................................................63

ХІІІ століття в історії волинської рукописної книги ..............67

1. 4. Оригінальна літературна творчість Волині ХІІ–XIV ст. ...........71

Богословські твори єпископа Кирила Туровського ................71

Життя і творчість волинського ігумена

Петра Ратенського ...........................................................................74

1. 5. Рукописні пам’ятки історичної Волині

литовського періоду ...................................................................................79

Волинь за часів Литовсько-Руської держави ............................79

Князі Острозькі як оплот православ’я на Волині ....................81

Книгописання на Волині у XIV–XV ст. ......................................83

Оригінальна літературна творчість. Волинь у літописах

XV–XVІ ст. .........................................................................................88

 

Розділ 2. Волинські культурні осередки.

Рукописні та друковані пам’ятки історичної Волині

середини XVІ – початку XVІІ ст.

2. 1. Рукописні пам’ятки історичної Волині середини XVІ ст. .........91

Суспільне, релігійне та громадсько-культурне життя Волині

у складі Речі Посполитої ................................................................91

Розвиток книгописання на Волині в середині й другій половині

XVІ ст. .................................................................................................94

Пересопницьке Євангеліє та інші переклади Святого Письма

на Волині середини XVІ ст. ...........................................................95

2. 2. Рукописне мистецтво Волині кінця XVI –

початку XVIІ ст. ........................................................................................101

Обставини розвитку рукописання на Волині в кінці XVI –

на початку XVIІ ст. ........................................................................101

Богослужбові книги історичної Волині

межі XVI–XVIІ ст. .........................................................................103

Загоровський культурний осередок. «Духовний заповіт»

Василя Загоровського та полемічні вірші з рукописного

«Загоровського збірника» ...........................................................105

Культурний осередок князя Андрія Курбського як центр

рукописання... ................................................................................113

2. 3. Острозький осередок як координатор культурної діяльності

в регіоні… ...................................................................................................115

Заснування Острозького культурного осередку

та просвітницька діяльність мецената князя

Костянтина-Василя Острозького ..............................................115

Острозька академія як новий тип навчального

закладу .............................................................................................118

Науково-просвітницький гурток учених

і письменників ...............................................................................121

Діяльність острозької друкарні. Історико-культурне значення

Острозької Біблії (1581 р.) ..........................................................124

Занепад Острозької академії ......................................................129

2. 4. Волинські письменники в боротьбі за православ’я .................130

Острозький культурний осередок як центр релігійної

полеміки  .........................................................................................130

Єпископ володимирський Іпатій Потій та його програмний

полемічний твір «Унія» ................................................................134

Участь острозьких діячів у православному Берестейському

соборі ...............................................................................................138

Острозькі видання поберестейського періоду в обороні

православ’я .....................................................................................140

Іван Вишенський і Волинь ..........................................................143

«Тренос» Мелетія Смотрицького ..............................................152

Полеміка 20-х років XVII ст. Пошуки шляхів розвитку

православної церкви ..............................................................................155

2. 5. Рання поетична творчість на Волині. Поезія діячів

Острозького культурного осередку .....................................................156

Початок книжного віршування на Волині. «Пасквіль» Івана (Яна) Журавницького ..................................................................156

Перші друковані силабічні вірші Герасима Смотрицького

та Андрія Римші, їх літературне значення ..............................160

Латиномовна поема Симона Пекаліда «Про Острозьку війну

під П’яткою» (1600 р.) ..................................................................162

Анонімний «Лямент дому княжат Острозьких»

(1603 р.) ............................................................................................164

Поетична творчість Дем’яна Наливайка .................................165

Жанр епіграми у творчості о. Віталія Дубенського ..............167

 

Розділ 3. Рукописна та друкована спадщина

Волині XVІІ–XVІІІ ст.

3.1. Історична проза та поезія першої половини XVII ст. з теренів

Волині ..........................................................................................................170

Острозький літопис як зразок історичної прози першої

половини XVII ст. ..........................................................................170

Анонімний «Лямент про пригоду міщан острозьких»

(1636 р.) як відгук на конкретну історичну подію .................174

«Дума козацька про войну з ляхами над рікою

Стиром» ...........................................................................................176

3.2. Культурно-освітня діяльність та літературна спадщина

Луцького братства ....................................................................................180

 

Луцьке Хрестовоздвиженське братство (1617 р.):

виникнення, соціальний склад, особливості функціонування.

«Пом’яник» та перший зразок геральдичної поезії

в Луцьку ...........................................................................................180

Луцьке братство як осередок православ’я. «Совітованіє

про благочестя» Ісакія Борисковича ........................................188

Школа Луцького братства ...........................................................189

Луцьке братство як осередок видавничо-друкарської справи

на Волині. «Лямент на смерть отця Іоана  Василевича» –

перша друкована книга в Луцьку ..............................................193

Видатні діячі Луцького братства ...............................................198

3.3. Життя і творчість Данила Братковського ...................................203

Життєвий подвиг Данила Братковського ...............................203

Проблематика і мотиви поетичної творчості ........................206

Духовний заповіт волинського шляхтича ..............................214

3.4. Волинська рукописна спадщина XVIII ст. ...................................216

Поширення рукописної творчості на Волині у XVIII ст. .....216

Волинська вертепна драма ..........................................................219

3.5. Почаївський культурний осередок другої половини

XVIII ст. .......................................................................................................226

Почаївський культурний осередок: умови виникнення

та особливості функціонування ................................................226

Діяльність Почаївської друкарні ...............................................229

Антологія духовної поезії «Богогласник» (Почаїв, 1790 р.):

історія створення, джерела творів, проблема

авторства .........................................................................................234

Діячі Почаївського культурного осередку ..............................238

Висновки ....................................................................................................241

Література .................................................................................................246

Додатки

Додаток 1. Синхроністично-хронологічна таблиця

рукописних та друкованих пам’яток Волинської землі

ХІ–XVIII ст. .....................................................................................257

Додаток 2. Перелік волинських друкарень

та їх працівників ............................................................................263

ISВN 978-617-517-201-8

 

Категорія: Видавничі новинки | Додав: Dyrektor (19.09.2015)
Переглядів: 601 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]